THE BAT-MAN FIRST KNIGHT #3 (OF 3) CVR A MIKE PERKINS (MR)
THE BAT-MAN FIRST KNIGHT #3 (OF 3) CVR B TYLER CROOK VAR (MR)
THE BAT-MAN FIRST KNIGHT #3 (OF 3) CVR C MARC ASPINALL PULP NOVEL VAR (MR)