SHAZAM #15 CVR A GLEB MELNIKOV
SHAZAM #15 CVR B DANIEL BAYLISS CARD STOCK VAR
SHAZAM #15 CVR D JOSE LUIS GARCIA-LOPEZ & JOE PRADO HISPANIC HERITAGE MONTH CARD STOCK VAR
SHAZAM #15 CVR C GAVIN GUIDRY CARD STOCK VAR